NGÀY HỘI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ CÙNG SƠN 4 ORANGES

NGÀY HỘI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ CÙNG SƠN 4 ORANGES

Ngày 4 tháng 6 năm 2011, tại khu du lịch Trường An tỉnh Vĩnh Long, đài truyền hình Vĩnh Long đã tổ chức chương trình Ngày hội chắp cánh ước mơ với sự tài trợ của nhãn hàng sơn EXPO, Công ty 4 Oranges.

Chi tiết

SƠN BOSS TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM QUỐC GIA

SƠN BOSS TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM QUỐC GIA

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2009: Công ty 4 Oranges trở thành Nhà đồng tài trợ chính cho Đội tuyển bóng đá Nam Quốc Gia.

Chi tiết

CÔNG TY 4 ORANGES, HỌP BÁO CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH “CÙNG SƠN BOSS , BẢO VỆ TƯƠNG LAI”

CÔNG TY 4 ORANGES, HỌP BÁO CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH  “CÙNG SƠN BOSS , BẢO VỆ TƯƠNG LAI”

Hưởng ứng chương trình quốc gia về đội mũ bảo hiểm, cảm nhận được sự quan tâm của toàn xã hội về ý thức an toàn giao thông,

Chi tiết
  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11