CÔNG TY 4ORANGES TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN

 Nhằm triển khai kế hoạch tiếp thị năm 2006, vào ngày 9-11/02/2005 Công ty 4 Oranges đã tiến hành tổ chức lớp tấp huấn nhân viên tiếp thị, tư vấn công trình mới. Khoá học bổ sung kiến thức về kỹ thuật, cách phối chọn màu cũng như đánh giá, phân tích xu hướng màu sắc năm 2006.

 
CÁC TIN LIÊN QUAN