DANH SÁCH KIẾN TRÚC SƯ BÌNH CHỌN CHO CHƯƠNG TRÌNH “BÌNH CHỌN KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG YÊU THÍCH NHẤT NĂM 2010”

A.      KIẾN TRÚC SƯ

 

STT

Họ & tên

Cơ quan

Điện thoại

CTRÌNH BÌNH CHỌN

1

KTS .NGUYỄN PHƯỚC LỘC

CTY TƯ VẤN THIẾT KẾ XD BẾN TRE

0918676970

CÀ PHÊ GIÓ & NƯỚC

2

KTS. LÊ THÀNH TÂM

CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN ATA

09899019991

KS DAEWOO (  HÀ NỘI)

3

KTS. TRẦN ĐẠI THẮNG

CTY TNHH TV KT &XD KHÔNG GIAN XANH

0914095415

CÀ PHÊ GIÓ VÀ NƯỚC

4

KTS. NGUYỄN VĂN KHƯƠNG

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

0983099585

KĐT PHÚ MỸ HƯNG

5

KTS. NGUYỄN THANH HÀ

CTY TNHH TV Đ XD PHÚ GIA

0914.037272

KĐT PHÚ MỸ HƯNG

6

KTS. NGUYỄN ANH MINH

CTY ĐẤT VIỆT

0903419483

CÀ PHÊ GIÓ & NƯỚC

7

KTS. NGUYỄN VĂN CƯỜNG

CTY TƯ VÁN KIẾN TRÚC THÁI NGUYÊN

0913392982

KĐT PHÚ MỸ HƯNG

8

KTS. ĐÀO BÁ KHƯƠNG

CÔNG TY TNHH BÁ KHƯƠNG -

0987992222

CÀ PHÊ GIÓ & NƯỚC

 

B.      SINH VIÊN KIẾN TRÚC

 

STT

Họ và tên

Tên cơ quan

Niên khóa

CTRÌNH BÌNH CHỌN

1

Dân Quốc Cương

ĐẠỊ HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

2006-2011

KĐT PHÚ MỸ HƯNG

2

Nguyễn Thị Hoài Thương

ĐẠỊ HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

2006-2011

KĐT PHÚ MỸ HƯNG

3

Trần Hải Nam

ĐẠỊ HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

2006-2011

CÀ PHÊ GIÓ & NƯỚC

4

Nguyễn Hương Trà

ĐẠỊ HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

2006-2011

CÀ PHÊ GIÓ & NƯỚC

5

Đỗ Minh Hà

ĐẠỊ HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

2006-2011

CÀ PHÊ GIÓ & NƯỚC

6

Nguyễn đỗ thanh trí

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

Q06

CÀ PHÊ GIÓ & NƯỚC

7

Nguyễn Ngọc Tấn

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

N06

CÀ PHÊ GIÓ & NƯỚC

8

Trần Vĩnh Phát

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

N07

KĐT PHÚ MỸ HƯNG

9

Trần Thị Thu Trâm

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

K07A2

KĐT PHÚ MỸ HƯNG

10

Nguyễn Phương Thảo

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM

M07ĐH

CÀ PHÊ GIÓ & NƯỚC

 

BAN TỔ CHỨC

 

NGUYỄN TẤN VẠN ( Đã ký)

 

 

 

 

 
CÁC TIN LIÊN QUAN